Trung tâm hành chính dân sự

Dành riêng cho người nước ngoài

Vận hành tổng đài dành riêng cho người nước ngoài từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 và đang xử lý tất cả các vấn đề hành chính dân sự liên quan đến bảo hiểm sức khỏe của người nước ngoài và kiều bào. Go

e-Brochure

Hướng dẫn về chế độ bảo hiểm sức khỏe

Download

Lời chào của Tổng giám đốc

Mở ra một tương lai mới
của an sinh sức khỏe.

Mở ra một
tương lai mới
của an sinh
sức khỏe.

Xin chào các bạn ghé thăm trang web của Cơ quan bảo hiểm sức khỏe!

Cơ quan bảo hiểm sức khỏe quốc dân với vai trò là cơ quan điều hành hệ
thống bảo hiểm sức khỏe nhằm bảo vệ người dân khỏi các rủi ro về bệnh tật bên
và hệ thống bảo hiểm dưỡng lão cho người cao tuổi nhằm đảm bảo một cuộc
sống bình an lúc về già. Chúng tôi chịu trách nhiệm mang lại một
cuộc sống khỏe mạnh cho toàn thể nhân dân.

Xem thêm