Chào mừng đến với Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia. NHIS hướng đến mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu đản bảo sức khỏe toàn dân và đóng góp vào việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc trọn đời cho mọi người.

Trung tâm chăm sóc
người nước ngoài

Vận hành tổng đài dành riêng cho người nước ngoài từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 và đang xử lý tất cả các vấn đề hành chính dân sự liên quan đến bảo hiểm sức khỏe của người nước ngoài và kiều bào. Go

Chính sách bảo hiểm y tế
đối với người nước ngoài

Go

Xin chào các bạn ghé thăm
trang web của Cơ quan bảo
hiểm sức khỏe!

Xin chào các bạn ghé thăm
trang web của Cơ quan bảo
hiểm sức khỏe!


Jung Ki Suck
Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Sức khỏe Quốc gia.

Xem thêm