본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기
Chào mừng đến Công ty bảo hiểmy tế quốc dân Công ty chúng tôi tích cực cố gắng vươn tới phát triển bảo hiểm y tế quốc dân và bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi với niềm tự hào về chế độ ngang bằng các quốc gia phúc lợi tiến tiến
Giới thiệu

Thông tin về chi nhánh

Thông tin liên hệ về chi nhánh branches

Seoul

Hướng dẫn theo thị thực

Hướng dẫn về quy định bảo hiểm y tế áp dụng đối với người nước ngoài và thủ tục hành chính.

Chế độ bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi

Là hệ thống bảo hiểm xã hội cho những người già phải sinh hoạt một mình ít nhất trong vòng 6 tháng.

Tải sách điện tử

Hướng dẫn về quy định bảo hiểm y tế áp dụng đối với người nước ngoài và thủ tục hành chính.

Câu hỏi thường gặp

  • Tư cách
  • Phí bảo hiểm
  • Chi trả bảo hiểm
  • Khám sức khỏe
  • thuốc lá
Copyright 2013 by national health insurance all right reserved.
Trung tâm tư vấn tiếng Việt Nam 82-33-811-2000